A tribute to the memory of general Taylor

Författare
Fredrika Bremer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1850 USA, Philadelphia