A unix configuration engine

Författare
Mark Burgess
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Oslo, Dept. of Physics 1994 Norge, Oslo 52 sidor.