AB Göteborgs tomträttskassa D. 1, 1912-1946

Författare
Stig Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs kommun 1975 Sverige, Göteborg 28 sidor. 21 cm