AB Göteborgs tomträttskassa D. 2, 1943-1975

Författare
Stig Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs kommun 1976 Sverige, Göteborg 60 sidor. : tab.