ABC om mätdatorsystem

Författare
Per Eriksson
(Förf.: Per Eriksson, Håkan Magnusson, Mats Rasmusson granskning och bearb.: Dag Björklöf)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scandia metric 1984 Sverige, Solna [4], 141 sidor. 24 cm
Liber 1984 Sverige, Stockholm 91-40-11328-0
Scandia metric 1982 Sverige, Solna [4], 141 sidor. 25 cm
Scandia metric, LiberTryck 1980 Sverige, Solna, Stockholm [3], 139 sidor. 24 cm
Scandia Metric, Liber 1980 Sverige, Solna, Stockholm 141 sidor.