ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Tredje uplagan, hwaruti är ett tillägg, /sid. 20-24/ om herrans h. nattward./(Håkan Sjögren.) Tryckt - i Wexiö, år 1806, hos Sven Rask och Christina C. Thetzell

Författare
Håkan Sjögren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1806 Sverige, Växjö [02] , 26 sidor. 8:o.