Aboveground production and growth dynamics of vascular bog plants in central Sweden

Författare
Ingvar Backéus
(Ingvar Backéus.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. växtgeografiska sällsk., Almqvist & Wiksell international (distr., Borgström 1985 Sverige, Uppsala, Stockholm, Motala 102 sidor. diagr., ill., tab. 27 cm
Sv. växtgeografiska sällsk. 1985 Sverige, Uppsala 102 sidor. : diagr., ill., tab. 27 cm sidor. (PDF)