Abrahim Mamur

Författare
Karl May
(Fullst. övers. från orig.-uppl. av Axel Kerfve)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chelius 1913 Sverige, Stockholm 136 sidor.