Abu-Seif - äventyrsroman från Röda havet och Mekka

Författare
Karl May
(Fullst. övers. av Axel Kerfve)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chelius 1913 Sverige, Stockholm 173 sidor.