Ack Värmeland du sköna! - regionala utvecklingsinsatser inom värmländsk besöksnäring

Författare
Daniel Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för samhällsvetenskap, Centrum för forskning inom regional utveckling (CERUT), Univ. 2002 Sverige, Karlstad 134 sidor. ill.
Karlstads universitet 2002 Sverige, Karlstad 119