Active faults of the Eastern hemisphere

Författare
(Nils-Axel Mörner ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 2004 Nederländerna, Amsterdam S. 123-296