Ad celebrandam festivitatem inauguralem medicam magnos litterarum patronos, hospites, patres, civesque academicos et urbicos, reverenter et perofficiose invitat Johannes Joh. Haartman, promotor

Författare
Johan Haartman
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1781 Finland, Aboæ, impressum apud viduam reg. acad. typogr. Joh. C. Frenckell [6] sidor. 2:o