Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 - arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län

Författare
Jörgen Gustafsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2013 Sverige, Jönköping 9 sidor.