Adelsböcker och stormansbibliotek

Författare
Sten G. Lindberg
(Lindberg, Sten G., Losman, Arne)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Bålsta, Skokloster S. 189-240 : ill.