Adlercreutz' budbärare - episod ur slaget vid Revolaks 1808

Författare
Jon Olof Åberg
(Af J.O. Åberg med fyra illustrationer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1880 Sverige, Stockholm 60 sidor.