Adlig aptit - mat på Skoklostergrevarnas tid

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Ingrid Larsson Haglund foto: Lennart Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ateljé Lovisa, Scandinavian Books 2015 Sverige, Visingsö, Sverige 278 sidor. ill. 25 cm 978-91-973842-4-7