Adliga ätten Wallensteen n:o 1305 - (Anrep: Svenska adelns ättartaflor D.4.) Rättelser, tillägg och komnentarier - Undert.: J.A.W.

Författare
Johan August Wallensteen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1903 Sverige, Stockholm