Adliga ätten n:o 121 Hierta och de friherrliga ättegrenarne n:ris 250 och 381 samt den ofrälse grenen Järta till och med 1921 upptecknade

Författare
Gustaf Ludwig Ernst von Post
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924 Sverige, Stockholm 35 sidor.