Adliga ätten n:r 1594 von Heijne - Släktmötet 1948 m. m

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1950 Sverige, Uppsala 19,(1)s.,1 pl.-bl.,1 tab.-bl.