Administrationen vid Tandläkarhögskolans i Stockholm intendentkontor - PM

Författare
Hans Victor Adler
(H. V. Adler)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Statskontoret 1963 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill.