Adolescent dermatology

Författare
Lawrence M. Solomon
(Lawrence M. Solomon, Nancy B. Esterly, E. Dorinda Loeffel)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 USA, Philadelphia 485 sidor. : ill. 0-7216-8492-0