Adolf Hitler - the man and the myth

Författare
Roger Manvell
(Roger Manvell and Heinrich Fraenkel)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Grafton 1978 Storbritannien, London 255 sidor., [8] pl.-s. 0-586-04567-8
Pinnacle books 1973 USA, New York 250 sidor. ill.