Adolf Hitler - Bilder aus dem Leben des Führers. Fotografier av Heinrich Hoffmann

Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1936 Tyskland, Hamburg