Adolf Hitlers tal i tyska riksdagen den 1 September 1939. Autentisk översättning. - Tysklands förslag till Polen - Officiellt meddelande av Deutsches Nachrichtenbüro den 31 Augusti 1939

Författare
Adolf Hitler
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Tyskland, Berlin