Adolf Hitlers tal i tyska riksdagen den 1 September 1939 - Tysklands förslag till Polen : officiellt meddelande av Deutsches Nachrichtenbüro den 31 Augusti 1939

Författare
Adolf Hitler
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. Tyskland, Berlin