Advanced Materials Research, Volume 648 : Advanced Research on Material, Energy and Control Engineering

Författare
Helen Zhang
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trans Tech Publications 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat