Advanced Research on Environmental Science and Material Application: Selected, Peer Reviewed Papers From the 2012 International Conference on Environmental Science and Material Application (ESME2012),

Författare
Helen Zhang
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trans Tech Publications 2012 Utgivningsland okänt / Ej specificerat