Advanced Research on Intelligent Systems and Mechanical Engineering

Författare
Helen Zhang
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trans Tech Publications 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-3-03813-983-6