Advanced Research on Mechanics, Manufacturing Engineering and Applied Technology II

Författare
David Jin
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trans Tech Publications 2014 Utgivningsland okänt / Ej specificerat