Advanced courses in information retrieval and handling for engineering postgraduates

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Lennart P. Ramberg, Takashi Yokoyama.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteket, Chalmers tekniska högskola 1988 Sverige, Göteborg 34 sidor.