Advances in Computer Science, Intelligent System and Environment

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2011 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-23753-9
Springer Berlin Heidelberg 2011 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-23777-5
Springer Berlin Heidelberg 2011 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-23756-0