Advances in Computer Science and Information Engineering - Volume 2

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XII, 715p. 313 illus. digital. 978-3-642-30223-7
Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XX, 728 sidor. digital. 978-3-642-30126-1