Advances in Electronic Commerce, Web Application and Communication - Volume 2

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XVIII, 622p. digital. 978-3-642-28658-2
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XVIII, 622p. digital. 978-3-642-28655-1