Advances in Electronic Engineering, Communication and Management Vol.1 - Proceedings of 2011 International Conference on Electronic Engineering, Communication and Management(EECM 2011), held on December 24-25, 2011, Beijing, China

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-27287-5