Advances in Electronic Engineering, Communication and Management Vol.2 - Proceedings of the EECM 2011 International Conference on Electronic Engineering, Communication and Management, held December 24-25, 2011, Beijing, China

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg 978-3-642-27296-7