Advances in Future Computer and Control Systems - Volume 2

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XII, 678p. digital. 978-3-642-29390-0
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XII, 694p. digital. 978-3-642-29387-0