Advances in Multimedia, Software Engineering and Computing Vol.1 - Proceedings of the 2011 MSEC International Conference on Multimedia, Software Engineering and Computing, November 26–27, Wuhan, China

Författare
David. Jin
(Edited by David Jin, Sally Lin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XX, 688p. 235 illus. digital. 978-3-642-25989-0