Advances in group processes Vol. 1, 1984 - a research annual

Författare
(Editor: Edward J. Lawler)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
JAI Press Cop. 1984 USA, Greenwich, Conn 255 sidor. : ill. 0-89232-369-8