Advances in inorganic and bioinorganic mechanisms Vol. 3

Författare
(Edited by A.G. Sykes)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Academic Press 1984 Storbritannien, London 384 sidor. : diagr., ill., tab. 0-12-023803-9