Advances in inorganic chemistry Vol. 38, Iron-sulfur proteins

Författare
(Edited by Richard Cammack series editor A. G. Sykes.)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Academic Press cop. 1992 USA, Orlando 487 sidor.