Advances in inorganic chemistry Vol. 51, Heme-Fe proteins

Författare
(Edited by A.G. Sykes co-edited by Grant Mauk.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Academic Press 2001 USA, Amsterdam, Boston viii, 472 sidor., [1] pl.-s. i färg ill.