Advances in library administration and organization Vol. 3, 1984

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
JAI P. 1984 USA, Greenwich, Conn 320 sidor. 0-89232-386-8