Advancing marketing efficiency

Författare
(Edited by Lynn H. Stockman.)
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Marketing Association 1959 USA, Chicago, Ill xxix, 574 sidor.