Ady Endre összes versei 1

Författare
Endre Ady
Språk
Ungerska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Ungern, Budapest 838 s
Akadémia 1969 Ungern, Budapest 493 sidor., pl.-bl.