Avfällingen - historisk roman Blodbadet i Wielun

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västra Sverige 1926 Sverige, Göteborg 89, 133 sidor.
Karl Gustafsson 1890 Sverige, Stockholm 82 sidor.