Affärernas Sverige - efterkrigstidens politiska skandaler

Författare
Kenth Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2020 Danmark, Köpenhamn 978-87-26-70864-6
Contra, Vänersborgs offset 1993 Sverige, Stockholm, Vänersborg 400 sidor. 22 cm