Affärskommunikation i försäkringsbranschen

Författare
(Marianne Tervonen (red.) Margareta Wersäll ... et al.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finska försäkringsbranschens utbildning och förlag 1995 Finland, Helsingfors 222 sidor., [5] välilehteä : ill. 29 cm