Affischernas kamp - Socialdemokraterna 90 år

Författare
(Red.: Sven Bodin, Carl-Adam Nycop, Åsa Åkerström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Sjuhäradsbygdens tr. 1979 Sverige, Stockholm, Borås 96 sidor. ill. 30 cm