Afhandling om en kristens frihet, jemte kort utdrag ur hans augsburgiska förhandlingar - Öfvers. från tyskan af Fredrik Gabriel Hedberg

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1881 Finland, Jywäskylä