Africa in modern history - the search for a new society

Författare
Basil Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 1978 Storbritannien, Harmondsworth 431 sidor. 0-14-022105-0
Lane 1978 Storbritannien, London 431 sidor. tab.
Little, Brown and Company cop. 1978 USA, Boston 431 sidor. 0-316-17435-1